Erfrecht

27 november 2018
 Categorieën: Familie- en scheidingsadvocaten, Blog

Delen  

Wanneer een persoon geen testament heeft laten opstellen, bepaalt het erfrecht wat er gebeurd met het nalatenschap. In het erfrecht staat omschreven wie de erfenis ontvangen, maar ook hoeveel zij zullen ontvangen. 

Erfenis

Wanneer een persoon komt te overlijden laat hij of zij vaak iets achter. Dit kan bijvoorbeeld een huis zijn, maar ook persoonlijke spullen of geld. Wanneer er een testament is, staat hier vaak in beschreven wie wat van de erfenis ontvangt. Wanneer er geen testament is wordt er door het erfrecht bepaalt wie welk gedeelte van de erfenis zal ontvangen. Wanneer een persoon gehuwd is voor 1 januari 2018, dan valt de erfenis automatisch in de gemeenschap van goederen. Wanneer iemand na 1 januari 2018 getrouwd is, is dat niet het geval. Wanneer iemand wil dat dit wel gebeurd dan zal dit vastgesteld moeten worden in de huwelijkse voorwaarden. Wanneer er geen echtgenoot of partner is dan zal de erfenis verdeeld worden over de nog levende kinderen. Zij erven allen een gelijk deel van de erfenis. Dit bedrag is dus pas opeisbaar wanneer beide ouders van eerdergenoemde kinderen overleden zijn.   

Verklaring erfrecht

Wanneer de personen die de erfenis ontvangen gebruik willen maken van de erfenis, moet er eerst een akte opgesteld worden bij de notaris. Deze akte heet de akte van erfrecht. In deze akte staat omschreven dat een notaris heeft vastgelegd dat de personen inderdaad de erfgenamen zijn van de overleden persoon. Wanneer de overleden persoon een bank heeft, zal deze bijvoorbeeld geblokkeerd worden tot de erfgenamen hebben laten zijn dat zij daadwerkelijk erfgenamen zijn. Eerder kunnen zij geen aanspraak maken op de erfenis.   

De erfenis aanvaarden

Wanneer de erfgenamen de erfenis aanvaarden, aanvaarden zij zowel het geld als de opgebouwde schulden die overledene eventueel kan hebben. Wanneer zij er voor kiezen om de erfenis beneficiair te aanvaarden, nemen zij alleen het positieve van de erfenis aan. Er wordt dan dus eerst gekeken wat de boedel is en of er schulden zijn. Als die er zijn wordt dit van de erfenis afgetrokken en krijgen de erfgenamen alleen alles wat er van overblijft. Op die manier beschermen zij zich dus. Ook kunnen de erfgenamen er voor kiezen om de erfenis te verwerpen. Wanneer er bijvoorbeeld weet is van het feit dat er alleen maar schulden zijn, kunnen zij zich op deze manier beschermen. De erfgenamen kunnen dan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele bestaande schulden. Mocht er toch een vermogen zijn dan nemen zij hier ook afstand van en kunnen zij hier geen aanspraak meer op maken.

Raadpleeg TRC Advocaten voor persoonlijk advies.