Mediation

27 november 2018
 Categorieën: Familie- en scheidingsadvocaten, Blog

Delen  

Wanneer twee partijen er samen niet meer uitkomen kan er een vorm van mediation ingezet worden. Dit houdt in dat er een onafhankelijk persoon het probleem van beiden onder de loep neemt en met beide partijen bespreekt wat een passende oplossing is. 

Mediation

Een mediator ofwel conflictbemiddeling wordt ingezet wanneer er twee partijen zijn die er samen niet meer uit kunnen komen. Dit kan komen doordat zij beiden hun eigen belang voorop stellen, maar ook bijvoorbeeld omdat zij door een bepaald conflict niet meer zonder ruzie met elkaar kunnen communiceren. Een onafhankelijke mediator kijkt naar het probleem en de standpunten van beide clienten. Hij of zij zal vooral dienen als gespreksleider zodat beide clienten hun woord kunnen doen en elkaar niet onderbreken. Ook zal hij of zij zich buigen over het probleem en gezamenlijk tot een passende oplossing proberen te komen. Deze oplossing moet voor beide clienten aanvaardbaar zijn. Vervolgens zal de mediator ook proberen om de clienten elkaars verhaal te laten begrijpen. Op die manier is het makkelijker om tot een oplossing te komen die beide partijen ook zullen accepteren. Het is natuurlijk aan de clienten om een oplossing voor te stellen, maar ook hierin zal de mediation begeleiden. Wanneer er duidelijke afspraken gemaakt zijn door beide partijen, zal de mediator die vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. Dit zodat er geen onduidelijkheden kunnen ontstaan wanneer een van de partijen toch iets niet helemaal begrijpt.   

Soorten conflicten

Mediation kan ingezet worden bij verschillende conflicten. Zo kan het zijn dat partners van elkaar gaan scheiden, maar geen tussenkomst van een rechtbank willen. Dan komen zij al gauw uit bij een mediator. Wanneer een werkgever een conflict heeft met zijn werknemer wordt een mediator ingezet om de relatie tussen beide partijen goed genoeg te houden zodat zij met elkaar door een deur kunnen blijven gaan. Nog een bekend probleem waar een mediator ingezet kan worden is een burenruzie. Wanneer er bijvoorbeeld een schutting verkeerd staat of juist gebouwd moet worden dan kan het voorkomen dat buren hier gezamenlijk niet uitkomen. Mediation kan dan een passende oplossing zijn zodat de buren met elkaar overweg kunnen blijven gaan en er dus ook een oplossing komt die geen van beide partijen benadeelt. Mediation kan ook ingezet worden tijdens oorlogen en gijzelingen. De mediator gaat dan met de landen of gijzelnemer in gesprek om dit zo spoedig en vlekkeloos mogelijk te laten verlopen.   

Tot slot

Een mediator is dus een onafhankelijk persoon die met beide partijen in gesprek gaat en zorgt voor een passende oplossing wanneer zij dit niet kunnen.

Neem contact op met Mantel & Overtoom Notarissen voor vragen rondom mediation