Hebt u als verzorgende ouder recht op kinderalimentatie?

27 mei 2020
 Categorieën: Familie- en scheidingsadvocaten, Blog

Delen  

Wanneer u en uw partner ervoor kiezen om uit elkaar te gaan en het huwelijk te ontbinden, zijn er veel wettelijke regelgevingen die hierbij dienen gevolgd en nageleefd te worden. Of u nu beide akkoord gaat met de scheiding of dat de scheiding werd uitgesproken door de bevoegde rechtbank, steeds zullen hier zowel rechten als plichten uit voortvloeien. Als u de verzorgende ouder van de kinderen bent, zal één van die rechten het ontvangen van kinderalimentatie van uw ex-partner zijn. We geven hier graag een woordje uitleg over.

Wie wordt aanzien als de verzorgende ouder?
In het geval dat er bij een scheiding kinderen betrokken zijn, zullen die uiteraard moeten opgevangen worden zolang ze minderjarig en financieel afhankelijk zijn. In de regel kan men stellen dat de ouder bij wie de kinderen het meeste van de tijd doorbrengen de verzorgende ouder is. Als we het hebben over alimentatie voor de kinderen dan is het de verzorgende ouder die kinderalimentatie ontvangt van de niet-verzorgende ouder. Deze regeling werd in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat beide ouders op financieel vlak een gedeelde verantwoordelijkheid opnemen in de opvoeding van hun kinderen. Het geld dient dan ook gebruikt te worden om te voorzien in het levensonderhoud van de kinderen, denk maar aan kosten voor de school, medische kosten, kledij, voeding, verzorging en ontspanning. U kunt hierin een onderlinge overeenkomst treffen of u kunt de rechtbank vragen om dit voor u te doen. De keuze hierin zal vooral bepaald worden door de mate waarin u beiden nog over dergelijke zaken kunt praten en tot akkoorden kunt komen.

Hoe werkt de regeling in de praktijk?
In principe geldt de regeling tot een kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. Wel onder de voorwaarden dat de alimentatie aan de verzorgende ouder wordt betaald tot aan de leeftijd van 18 jaar en daarna aan het kind zelf. Heeft het kind ondertussen zelf een baan en dus een inkomen, dan kan de bijdrage eventueel wel verminderd worden als u daar allen mee akkoord gaat.

U doet er beiden goed aan om samen een grondige inventaris te maken van de kosten die het opvoeden van een kind met zich meebrengt. Telt u hierbij alle kosten samen die u anders ook zou maken in het geval u niet zou scheiden en samen voor de kinderen zou blijven zorgen. Dit zal al een eerste aanwijzing vormen voor het bepalen van het bedrag. Hou bij het vaststellen van het bedrag ook rekening met het gegeven dat uw kind ook tijd bij uw ex-partner zal doorbrengen en dat daar dus ook kosten zullen gemaakt worden.
Komt u samen tot een overeenkomst, dan kan deze officieel worden vastgelegd en is de zaak afgehandeld. Lukt dit niet, dan kunt u beiden aan de rechter uw argumentatie voorleggen en is het uiteindelijk hij die hierin een beslissing zal nemen waaraan u zich beiden zal moeten houden. Dit kan echter een heuse strijd worden en is dus beter te vermijden.